El Besòs és un dels rius metropolitans. Avui hem fet un itinerari per veure des d'on ens arribava l'aigua en l'època de la Barcelona romana- Barcino-, hem anat a veure les actuacions fetes des del 1991 al riu: la revitalització del riu, la creació d'espai públic i la millora en la connectivitat entre ribes. Hem visitat la EDAR, hem vist el sistema de depuració natural del riu a través dels meandres i de les 30 parcel·les on s'han plantat Pracmites Australianis, un tipus de canyís  que s'alimenta de particules fecals. Finalment ja hem anat a veure la desembocadura! Una visita molt completa

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
clickedu

BOTO FLICKR

BOTO FLICKR

EDIFICI D'E. INFANTIL

 

EDIFICI D'E.PRIMÀRIA I ESO