Benvolgudes famílies,

Finalment les activitats que l’AMPA oferta són: 

  • Ballet
  • Aeròbic
  • Futbol
  • Patinatge
  • Iniciació a l’esport 
  • Budo Taijutsu**  La inscripció d’aquesta activitat és realitzarà directament al gimnàs c/Jocs Florals, nº173 (Digueu que sou de l’escola Sant Medir)
  • Teatre
  • Aeròbic mares

Els dies i les hores de les activitats poden ser modificats en funció del nombre d’inscripcions i altres circumstàncies alienes a l’organització. L’activitat pot quedar anul·lada per manca d’inscrits.

Us recordem que necessitem pares i mares que col·laborin de forma continuada perquè aquestes activitats es puguin dur a terme. Cada activitat ha de comptar amb un pare o mare responsable que sigui el nexe amb l’AMPA. En cas que no surti cap pare responsable de grup l’activitat no es farà.

INSCRIPCIONS:

Dimecres 18 i dijous 19 de juny, de 16:00 a 18:00 al despatx de l’AMPA

Inici de les activitats: Principi Octubre                  

Horaris: Les activitats es desenvoluparan de 17 a 19h

No s’acceptarà la inscripció d’un nen a cap extraescolar si la família té un deute amb l’AMPA per qualsevol concepte (quota, socialització, extraescolars d’anys anteriors).

Cal portar: Full d’inscripció amb les dades de l’infant, dades bancàries i l’autorització dels pares o tutors signada. El full es pot descarregar  des de la secció de documents del web  www.ampasantmedir.cat o  bé al despatx de l’AMPA.

BAIXES:

Caldrà comunicar-ho per escrit a l’AMPA i se us confirmarà via mail que el nen està donat de baixa.

Si és a l’inici del nou trimestre caldrà fer-ho durant la primera setmana per no tramitar el rebut.

NOTA: Els rebuts es cobraran als primers dies dels mesos de novembre, febrer i maig.

 

La Junta 

PROTOCOL DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

•    El Projecte de Socialització de Llibres es fa de P3 fins a 6è de primària. Inclou tots els llibres de text, lectura i diccionaris que s'utilitzaran durant aquesta etapa escolar.Queden exclosos els quaderns de treball,        els llibres de religió i la resta de material fungible.
•    Cada alumne té dret a un exemplar de cada llibre de text i lectura socialitzats del seu curs, ja que la Socialització és un Projecte conjunt Escola/AMPA des del curs 2012-2013.
•    Donada la tasca de gestió que fa l’AMPA per aquest Projecte, les famílies que no són sòcies o no estan al corrent de pagament, tindran un increment de 40€/nen en la quota de socialització.
•    No estar al corrent de pagament de la quota de socialització, comportarà acumular deute i no rebre els llibres corresponents fins que no es liquidi el 100% de l’import pendent.
•    Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat el qual no es pot escriure, ratllar, pintar ni malmetre.
•    Els alumnes tenen el compromís de fer un bon ús dels llibres de text i de deixar-los a l’escola en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar.
•    Per una bona conservació i manteniment dels llibres, els llibress'entregaran adequadament folrats.
•    L’AMPA proporcionarà els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar.
•    En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, la família haurà de reposar-lo o pagar l’import del llibre a l’AMPA, en cas de no fer-ho, l'alumne quedarà automàticament exclòs del projecte de socialització.
•    La Comissió de Reciclatge i Socialització de Llibres de l’AMPA s’encarrega de fer el recompte dels llibres per cursos i de valorar l’estat per decidir si cal una renovació dels títols. 
•    A finals de juny, es fixaran un dies per la Setmana de la Socialització (neteja i revisió dels llibres). Es farà una crida a pares i nens per participar-hi, ja que cal col•laboració donada la magnitud de la tasca.
•    L'AMPA fixarà anualment una quota de Socialització per alumne, variable en funció de la compra de llibres d'aquell curs, que mai excedirà de 50€.
•    El cobrament s'efectuarà en un únic rebut que es passarà cada any al mes de juny.
 
NORMES D'ÚS

-    Cada llibre està identificat amb un número que correspon al número de llista de classe, i per tant, cada alumne utilitza el lot que li pertoca.

-    En començar el curs, cada nen posarà el seu nom i el curs escolar a l'etiqueta enganxada al llibre. D'aquesta manera es va seguint la història de cada exemplar.

-    No subratllar a llapis, bolígraf o marcador. Recordeu que no s'han de fer els exercicis directament al llibre.

-    No dibuixar ni fer marques de cap tipus. 

-    No identificar els llibres amb noms, especialment a les cobertes.

-    Els llibres no poden tornar incomplets (no han de faltar pàgines ni poden estar trencades). Si durant el curs es trenca o s'esquinça algun full, podeu reparar-lo amb cinta adhesiva).

-    Les taques de líquids no es poden reparar.


L'INCOMPLIMENT D'AQUESTES NORMES, LA PÈRDUA O NO RETORN D'ALGUN LLIBRE COMPORTA L'OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT DE L'EXEMPLAR.

 

La Junta de l’AMPA es reuneix mensualment per tractar temes diversos.

President: Alfonso Linares

Secretària:  Olga Sánchez

Tresorera:   Judith Velando

 

contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

EDIFICI D'E. INFANTIL

 

EDIFICI D'E.PRIMÀRIA I ESO