Benvolgudes famílies,

Finalment les activitats que l’AMPA oferta són: 

  • Ballet
  • Aeròbic
  • Futbol
  • Patinatge
  • Iniciació a l’esport 
  • Budo Taijutsu**  La inscripció d’aquesta activitat és realitzarà directament al gimnàs c/Jocs Florals, nº173 (Digueu que sou de l’escola Sant Medir)
  • Teatre
  • Aeròbic mares

Els dies i les hores de les activitats poden ser modificats en funció del nombre d’inscripcions i altres circumstàncies alienes a l’organització. L’activitat pot quedar anul·lada per manca d’inscrits.

Us recordem que necessitem pares i mares que col·laborin de forma continuada perquè aquestes activitats es puguin dur a terme. Cada activitat ha de comptar amb un pare o mare responsable que sigui el nexe amb l’AMPA. En cas que no surti cap pare responsable de grup l’activitat no es farà.

INSCRIPCIONS:

Dimecres 18 i dijous 19 de juny, de 16:00 a 18:00 al despatx de l’AMPA

Inici de les activitats: Principi Octubre                  

Horaris: Les activitats es desenvoluparan de 17 a 19h

No s’acceptarà la inscripció d’un nen a cap extraescolar si la família té un deute amb l’AMPA per qualsevol concepte (quota, socialització, extraescolars d’anys anteriors).

Cal portar: Full d’inscripció amb les dades de l’infant, dades bancàries i l’autorització dels pares o tutors signada. El full es pot descarregar  des de la secció de documents del web  www.ampasantmedir.cat o  bé al despatx de l’AMPA.

BAIXES:

Caldrà comunicar-ho per escrit a l’AMPA i se us confirmarà via mail que el nen està donat de baixa.

Si és a l’inici del nou trimestre caldrà fer-ho durant la primera setmana per no tramitar el rebut.

NOTA: Els rebuts es cobraran als primers dies dels mesos de novembre, febrer i maig.

 

La Junta 

EDIFICI D'E. INFANTIL

 

EDIFICI D'E.PRIMÀRIA I ESO