CURS 2016 - 2017

L'Aula Psicopedagògica comprèn actuacions generals adreçades a tots els alumnes de l’escola i, actuacions més personalitzades dirigides a alumnes en concret, treballant de forma individual o en petit grup. 

Els objectius generals de l’Aula són:

  • Detectar les dificultats d’aprenentatge, de conducta o de relació dels alumnes de l’escola.
  • Planificar les intervencions més adequades a cada cas i dur-les a terme.
  • Fer prevenció en els casos d’alumnes amb factors de risc.
  • Donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills/es.
  • Orientar els mestres i professors en relació a l’atenció als alumnes amb dificultats.
  • Informar als pares dels resultats de les exploracions realitzades als seus fills/es mitjançant informes i entrevistes.

Cal remarcar la importància d’aquesta aula, ja que la seva tasca beneficia a tots els alumnes i possibilita una millora significativa en la qualitat de l’ensenyament.

Els informes dels resultats de les proves col·lectives s’aniran donant al llarg del 1r i 2n trimestre:         

- Finals del primer trimestre: I5, 2n, 4t i 6è.

- Finals del segon trimestre: 2n ESO i 4t d’ESO.

Recordeu que la relació entre l’equip psicopedagògic i les famílies es fa sempre a través del tutor/a.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

EDIFICI D'E. INFANTIL

 

EDIFICI D'E.PRIMÀRIA I ESO