CURS 2017-2018

Dates de les reunions de pares a l’Educació Infantil:

(És molt important que assistiu a les reunions sense els/les vostres fills/es).

 • Reunió de pares d’inici de curs: dilluns 02 d'octubre de 2017, a les 18:00h.
 • Reunió de pares de seguiment de curs, primer lliurament d'informes i colònies: dilluns 19 de febrer de 2018, a les 18:00h.
 • Reunions de pares de fi de curs: dijous 21 de juny de 2018, a les 18:00h.

Dates de les reunions de pares i lliurament de notes a l’Educació Primària:

(És molt important que assistiu a les reunions sense els/les vostres fills/es).

Cicle inicial de primària:

 • Reunió de pares d’inici de curs: dimarts 03 d'octubre de 2017, a les 18:00h.
 • Reunió de pares del 2n trimestre de curs: dilluns 19 de març de 2018, a les 18:00h.
 • Reunió de pares de fi de curs: dilluns 18 de juny de 2018, a les 18:00h.

Cicle mitjà de primària:

 • Reunió de pares d’inici de curs: dimecres 04 d'octubre de 2017, a les 18:00h.
 • Reunió de pares del 2n trimestre de curs: dimarts 20 de març de 2018, a les 18:00h.
 • Reunió de pares de fi de curs: dimarts 19 de juny de 2018, a les 18:00h

Cicle superior de primària:

 • Reunió de pares d’inici de curs: dijous 05 d'octubre de 2017, a les 18:00h.  
 • Reunió de pares del 2n trimestre de curs: dimecres 21 de març de 2018, a les 18:00h.
 • Reunió de pares de fi de curs: dimecres 20 de juny de 2018, a les 18:00h. 

Dates de les reunions de pares i lliurament de notes a l'ESO:

(És molt important que assistiu a les reunions sense els/les vostres fills/es).

 • Reunió de pares d’inici de curs: 1r i 2n d'ESO dilluns 02 d'octubre de 2017, a les 18.00h / 3r i 4t d'ESO dimarts 03 d'octubre de 2017, a les 18:00h
 • Reunió de pares del 2n trimestre de curs: dilluns 19 de març de 2018, a les 18:00h.
 • Lliurament de notes i informes del 3r trimestre i finals de curs: dijous 28 de juny de 2018 per 3r i 4t d'ESO, i divendres 29 de juny de 2018 per 1r i 2n d'ESO, totes de 10 a 12h.        

ALTRES:

Dates de les recuperacions de final de curs a l’ESO:

 • Pels alumnes d’ESO que tinguin algunes matèries pendents les podran recuperar al llarg dels matins dels dies 04 i 05 de setembre de 2018, de 8:00h a 13:00h.
 • Divendres 7 de setembre de 2018, de 10 a 12h, es lliuraran les notes de recuperacions.

Dates de les proves diagnòstiques i de Competències Bàsiques a l’E. Primària i a l’ESO:

 • Entre els dies 05 al 16 de març de 2018, per 3r de Primària, es passaran unes proves diagnòstiques. Són unes proves de caràcter intern en les quals no se n’avaluen els resultats, per tant, no hi haurà informe de cap tipus per part del Departament d’Ensenyament.
 • Els dies 06 i 07 de febrer de 2018, per 4t d'ESO, i els dies 09 i 10 de maig de 2018, per 6è de Primària, es passaran les proves de Competències Bàsiques. Proves que el Departament d'Ensenyament n'elabora un informe per a cada família.

                                                                  

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

EDIFICI D'E. INFANTIL

 

EDIFICI D'E.PRIMÀRIA I ESO