Els alumnes d'ESO han pogut iniciar-se en el Fitboxing i el Judo durant el darrer trimestre d'Educació Física. Es posa en valor el coneixement d'aspectes tècnics i tàctics, així com els reglaments d'aquests esports de competició. 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn