Hem treballat les diferents maneres de separació de mescles. Fem servir mètodes mecànics per separar mescles heterogènies, com tamisatge, sedimentació i decantació, lixiviació, imantació. En les mescles homogènies utilitzem la cromatografia, la destil·lació i la vaporització, que són els mètodes físics.

SEPARACIÓ DE MESCLES A 2n d'ESO

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn