Els alumnes de 1r d'ESO han pogut veure exposats aquest trimestre els dibuixos dels espais naturals de l'escola que van fer al llarg del primer trimestre. Havien de ser dibuixos que descriguessin fidelment allò que observaven i, al mateix, buscar la composició estètica i harmònica. Tot un repte!

DIBUIX DEL NATURAL (1ESO)

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn