Comissió d'atenció a la diversitat

La CAD és una eina per coordinar els diferents especialistes de l’aula psicopedagògica de l’escola i les caps d’estudis per tal de poder fer un seguiment eficient de l’alumnat del nostre centre.

 Els objectius generals de la CAD són:

  • Detectar les dificultats  d’aprenentatge, de conducta o de relació dels alumnes de l’escola.
  • Planificar les intervencions més adequades a cada cas i dur-les a terme.
  • Fer prevenció en els casos d’alumnes amb factors de risc.
  • Donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills/es.
  • Orientar els mestres i professors en relació a l’atenció als alumnes amb dificultats.
  • Informar als pares dels resultats de les exploracions realitzades als seus fills mitjançant informes i entrevistes.
  • Detectar les dificultats d’expressió escrita i oral dels alumnes i fer una intervenció logopèdica en petit grup des de p4 fins a 6è.

 

Recordeu que la relació entre l’equip psicopedagògic i les famílies es fa sempre a través del tutor

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn