Reunit el claustre de professors d’E.Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, es fixen per a aquest curs 2021-22 els següents objectius generals:

1. Elaborar el pla d'obertura:

1.1. Revisió dels espais de l’escola i disseny dels recorreguts.

1.2. Obtenció i distribució del material d’higiene corresponent.

1.3. Explicació del Pla al PAS i claustre.

2. Consolidar l’escola en una línia educativa continuada:

2.1. Coordinació dels aprenentatges de la llengua

2.2. Revisió de les programacions de les matèries de llengua

2.3. Participació en l'ESAM amb un grup promotor de 6è i 1r d'ESO

3. Buscar estratègies per millorar la matrícula de l'escola:

3.1. Elaborar un pla d'infantil amb la metodologia.

3.2. Generar vincles consolidats amb les llars d'infants.

3.3. Millora estètica. 

4. Revisar els objectius de l’educació en valors i la religió:

4.1. Revisió dels models competencials de les matèries optatives de Religió i Valors.

4.2. Vinculació dels APS i el Servei Comunitari amb els valors propis del voluntariat i fer-ho extensiu a l’educació primària.

4.3. Cohesió amb tots els actors que conformen l’espai parroquial Sant Medir.

5. Elaborar programacions i avaluacions coherents i graduals:

5.1. Elaboració d’alguns àmbits d’una programació anual.

5.2. Reflexió final de bones pràctiques.

6. Reduir el malbaratament econòmic i material de l'escola:

6.1. Treure les tovalloletes de paper i posar assecadors d'aire.

6.2. Presentar els inventaris de cada etapa.

6.3. Dissenyar activitats d’aula optimitzant els recursos.

6.4. Fomentar els ODS a tota la comunitat educativa.

6.5. Manteniment dels espais verds de l’escola dins del Servei Comunitari de 4t ‘ESO.

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn