A L’EDUCACIÓ INFANTIL

 • Període d’adaptació en entrar a P3.
 • Atenció individualitzada i reforços en horari escolar.
 • Tallers i agrupaments flexibles.
 • Immersió en català i anglès.
 • Treball en projectes.
 • Estades pedagògiques.
 • Projecte de Convivència: Mediació Escolar.
 • Integració de les TIC a l’aula.
 • Educació emocional.
 • La llibreta viatgera.
 • L’hort urbà.
 • Aprenentatge de la lectoescriptura: mètode global.
 • Matemàtica manipulativa

A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • Atenció individualitzada i reforços en horari escolar.
 • Tallers i agrupaments flexibles.
 • L’anglès com a llengua d’aprenentatges en altres àrees a partir del Cicle Inicial.
 • Religió com a optativa.
 • Iniciació a les tècniques d’estudi a partir del Cicle Mitjà.
 • Estades pedagògiques.
 • Projecte de Convivència: Mediació Escolar.
 • Integració de les TIC a l’aula.
 • Matemàtica manipulativa
 • Participació en el programa Salut i Escola.
 • Treball per projectes.
 • Auxiliar de conversa (cicle superior)

A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • Atenció individualitzada i reforços en horari escolar.
 • Desdoblaments a matemàtiques i llengües.
 • Religió com a àrea optativa.
 • Treballs de síntesi/recerca des de 1r a 4t d’ESO.
 • Projecte de Convivència: Mediació Escolar.
 • Integració de les TIC a l’aula.
 • Introducció del francès com a segona llengua estrangera.
 • Participació en la mostra de projectes de recerca del districte de Sants-Montjuïc.
 • Participació en els programes de salut de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Participació en el programa Salut i Escola.
 • Viatge d’estudis a Anglaterra per als alumnes de 3r i 4t d’ESO (cada dos cursos).
 • Viatge d'estudis a França per als alumnes de l'optativa de francès de 3r i 4t d'ESO (cada dos cursos).
 • Auxiliar de conversa (ESO)

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn