• Privada concertada
 • Catalana:
  • projecte lingüístic amb 3 llengües d’aprenentatge (català, castellà i anglès) treballades a partir de la immersió
  • estada de fi d’estudis d’ESO a un país anglosaxó
  • aprenentatge d’una 4ª llengua com a matèria optativa a 3r i 4t d’ESO, el francès
 • Confessional:
  • cultura religiosa optativa a partir de primària 
 • Respectuosa amb les diferents consciències socials
 • Lligada a l’entorn i compromesa amb els problemes d’avui:
  • projecte d’escola verda i sostenibilitat
  • projecte de la ‘setmana solidària’
 • Sensible a l’atenció a la diversitat:
  • atenció individualitzada i reforç en horari escolar
  • aula psicopedagògica
  • desdoblaments i grups flexibles
 • Que té com a objectiu la formació integral de les persones:
  • projecte de convivència i mediació (equips de mediadors alumnes-pares i mestres)
 • On l’aprenentatge es construeix a partir de l’experiència:
  • treball en projectes
  • projectes d’investigació i recerca a ESO
  • projecte de digitalització: aules mòbils i projecte Educat 2.0
 • Oberta a la col·laboració entre alumnes, mestres, mares i pares.
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn